Skärande bearbetning i metall

Idag utförs skärande bearbetning med olika metoder. I Gnosjöregionen finns företag som erbjuder skärande bearbetning.

Med hjälp av laser, vatten och traditionella svarv och fräsmetoder så kan man ta fram små och stora komponenter.

Idag jobbar företagen i Gnosjöregionen med skärande bearbetning som är modern och effektiv. Genom att utnyttja datortekniken så kan man spara både tid och pengar.

Kunden får en produkt som är exakt och som tas fram på mycket kort tid. Dessutom kan man välja den beskärande metod som kommer att passa syfte och ändamål allra bäst.

 


Olika metoder

När man ska skära i metall så är det mycket som kommer att påverka valet av metod.

Beroende på tjocklek, materialets kvalitet och den precision man vill uppnå så väljer man mellan klassiska svarv-, fräs- och pressmetoder eller nyare processer för skärande bearbetning med laser och vatten.

Företagen som erbjuder hjälp med skärande bearbetning i Gnosjöregionen klarar av allt från plåt till aluminium och man har här den kunskap som krävs för att avgöra vilket material som blir bäst för den specifika detaljen.

Samtidigt kan man givetvis möta de krav som ställs och se till att få fram exakta kopior av en 3D modell som presenteras av kunden.
Det som är så spännande med beskärning som görs med laser och vatten är att den är mycket ekonomisk.

Man kan verkligen utnyttja det material som ska beskäras och man slipper det vanliga svinn som uppstår då man inte kan utnyttja mer av materialet.

Dessutom så är det mycket behagligt att jobba med dessa metoder och de anses vara miljövänliga.

 


Cnc-bearbetning

Anledningen till att man idag kan jobba så precist är att man jobbar med cnc-tekniken. Detta innebär att man styr de beskärande maskinerna med ett datorsystem.

Kunden kan lämna in en ritning eller en prototyp som har de faktiska måtten. Dessa mått kommer att läggas in i styrsystemet så att maskinerna får instruktioner om hur de ska svarva, pressa och på andra sätt beskära det material som man matar in i dem.

Med den nya cnc-tekniken så kan en och samma maskin klara av flera moment och påverka en metallbit från olika riktningar. Slutprodukten blir precis och den kan skapas i tusentals kopior.

När det kommer in riktigt stora beställningar som snabbt ska vara klara så jobbar man i skift. Duktiga cnc-operatörer ser till att styrningen förblir korrekt så att produktionen kan fortgå utan några längre uppehåll.

 


En komplett produktionsprocess

Det är inte bara den nya tekniken som har gett en bättre effektivitet inom metallindustrin. Man kan även se att de som jobbar med skärande bearbetning har ett stort kunnande och engagemang.

Fokusen ligger på kunden och de behov som finns. Den som jobbar som cnc-operatör på ett företag i Gnosjöregionen får ofta ta hand om många olika bitar.

Det gäller att förstå allting från den grundläggande planeringen och programmeringen till slutarbete som kan kräva moment som svetsning och montering.

Många företag har investerat i flera olika maskiner så att man kan erbjuda en komplett process där vatten, laser, pressar och bockningsmaskiner samarbetar för ett slutresultat som är tillfredsställande.

För kunden så innebär detta en enklare beställningsprocess och mindre väntetid.

 


Artiklar om tillverkande industri

Vill du läsa mer om olika ämnen som handlar om tillverkande industri kan du besöka denna sida »

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se