Automatsvarvning

I Gnosjöregionen använder man automatsvarvning för små detaljer. Med automatsvarvning kan man ta fram stora volymer av komponenter.

Inom metallbearbetning så har automatiken av arbetsprocesserna inneburit stora förändringar.

Motsatsen till automatsvarvning är manuell svarvning där operatören var tvungen att mata in material och göra alla justeringar för att kunna svarva fram en komponent.

Detta var mycket tidskrävande och i vissa fall så kunde man inte ta fram komplicerade former eftersom tekniken inte klarade av så hög precision.

Numera så jobbar man med datorstyrda svarvar där processen styrs av program. I och med att man kan utföra flera bearbetningsmoment i en och samma maskin så spar man tid och det går att ta fram stora volymer av exakta kopior.

 

Så fungerar det

När man har behov av mycket små detaljer av olika metaller som stål, mässing och aluminium så måste man jobba med precisa beskärningsmetoder.

De företag i Gnosjöregionen som jobbar med automatsvarvning kan erbjuda svarvade delar på 3 mm och upp. Detta kräver dock stor kunskap om hela processen och därför så ger de bästa företagen möjligheten till att arbeta från ritning till färdig komponent.

Man kommer alltså först att se på en ritning eller en 3D modell, sedan kanske man tar fram ett prov om detta behövs.

När alla beräkningar är klara så kan man köra igång tillverkningsprocessen och låta datorystyrda svarvar ta fram komponenterna.

En automatsvarv tar hand om alla arbetsmomenten för svarvningen. Med hjälp av en robot så kommer materialet att matas in i svarven, sedan förs metallen igenom maskinen där den behandlas från olika riktningar med olika svarvverktyg för att till slut matas ut som färdig produkt.

Om det behövs efterarbete i form av ytbehandling eller montering så kan detta också göras på plats eller i samarbete med underleverantörer som finns på nära håll. Sedan är det bara packning och leverans som återstår.

 

Flera bearbetningsmoment i en maskin

Dagens metallverkstäder i Gnosjöregionen ser mycket annorlunda ut om man jämför med den traditionella verkstaden där man jobbade med mekanisk svarvning som först var manuell och sedan en kombination av den manuella och den automatiska tekniken.

I och med att man idag använder sig av servomotorer som är datorstyrda så ser arbetslandskapet på verkstaden annorlunda ut.

Miljön är inte längre dammig och smutsig och maskinerna som används ser mer ut som stora lådor än svarvar.

Inuti svarven finns det flera olika verktyg som kan behandla metallen som förs in från olika vinklar. Detta kan ske samtidigt eller i turordning.

Spillet och skräp samlas upp inuti maskinen så att man slipper en stökig miljö. Detta påverkar arbetsprocessen på ett mycket positivt sätt och det ger utrymme för innovation och kreativitet.

 

Fördelar med datorstyrd svarvning

Idag är den automatiska svarvingen datorstyrd med så kallad cnc-teknik. Med cnc menas Computerized Numerical Control.

Den här tekniken kan användas för många olika beskärande maskiner och det är inte ovanligt att man låter olika typer av svarvar, pressar och bockningsmaskiner samarbeta i en gemensam arbetsprocess.

Datortekniken ger operatören för automatsvarvning fria händer. Istället för att lyfta tungt och manuellt sköta svarvens rörelser så måste dagens operatör istället jobba med programmering och övervakning av den automatiska processen.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se