Gasskärning på säkert vis

Seriösa verkstäder ser till att utbilda sin personal och att förbereda arbetsplatsen för arbete som kan vara farligt på många sätt och vis. När man jobbar med gasskärning så måste man ha stor respekt för de material som ingår och för de faror som kan uppstå under arbetets gång. För att arbetsprocessen ska bli effektiv så är det otroligt viktigt att man arbetar på ett säkert sätt och att alla som är inblandade i processen är medvetna om tecken på att något kanske inte står rätt till.

 

Ventilationen är viktig när man jobbar med gasskärning. 

 

Brandrisken

Det man ofta talar om då det handlar om gas och förbränning är förstås brandrisken. Med gasskärning så har man risken med anrikat syre som kan skapa en miljö där material som man inte ens trodde kunde brinna kan fatta eld så snabbt att man inte hinner reagera och fly. Det här gör att man måste jobba med rutiner som gör att man förhindrar anrikning av syre och att man är medveten om de tillfällen då detta trots allt inträffar. Olika verkstäder jobbar på olika sätt, men man har alltid tydliga regler och riktlinjer för att se till att verkstaden förblir en säker plats där man minimerar brandrisk och där man vet vad som ska göras då den uppstår.

 

Säkerhet för den som beskär

Förutom att man måste tänka på det där med brandrisk så kan gasskärningen även betyda att man släpper ut ämnen som är farliga att andas in. Därför måste man jobba med luftutsug som gör att den som beskär inte kommer att utsättas för farlig gas och ångor som kan uppstå. Vid manuellt arbete så kanske detta innebär att den som jobbar bär skyddsutrustning som hindrar att man andas in de farliga ångorna. Står man högt upp på en lyftkran för att gasbeskära på en plåtvägg så kan man ju inte dra med sig luftutsug så då måste man använda sig av rätt typ av utrustning för att jobbet ska klaras av på rätt sätt. Här måste man ju även tänka på det där man att jobba på hög höjd på ett säkert sätt!

 

Klara rutiner

Det som gör att man kan jobba med beskärning där man använder sig av gas som förbränns samt en hög koncentration av syre är att man har tydliga säkerhetsrutiner. Det man kan se är att bra verkstäder som klarar av gasskärning av stora volymer kan jobba på ett snabbt och effektivt sätt för att de undviker krissituationer där produktionen måste stoppas på grund av brandrisk eller andra problem med säkerheten. När alla som jobbar med och omkring maskinen vet vad som gäller så får man en säker och bekväm arbetsmiljö som gagnar en effektiv arbetsprocess. Det är också därför som säkerhet är A och O för varje företag som erbjuder beskärning med gas.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se