Aktuellt


Publicerad 2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

Är alla proffs på svarvning även rätt val för svarvning av ecobrass? En bra fråga att ställa då det blir dags att lägga ut den här typen av uppdrag på legoleverantör. Saken är den att ecobrassen är ett material som kräver lite mer av de som ska forma den. Arbetet innebär högre krav på svarvning och allt som ska göras inför och efter formning av metallen.


Svarvning av ecobrass – ett slag för vår miljö!


Det finns goda skäl till att ecobrassen väljs till projekt där materialet ska komma i kontakt med det som vi människor kommer i kontakt med. Ecobrassen är nämligen mässing utan bly och det gör att materialet inte kommer att släppa ifrån sig giftet som är så farligt.


Svarvning av ecobrass väljs då man vill ta fram viktiga applikationer som dricksvattensledningar. Här kan vi ju inte ha bly i rören. Dessutom kan materialet användas för fordonsapplikationer. Ecobrass är godkänt enligt ELV-direktivet för applikationer för fordon.


Varför är ecobrass så populärt?


Det är framförallt så att ecobrass erbjuder riktigt fin hållfasthet. Den kan användas på platser där det inte får rosta men lätt kan göra det. Ecobrassen rostar inte i första taget och den klarar tuffa tag. Att den dessutom är blyfri gör den till ett säkert val för ledningar där värt dricksvatten ska passera och mer.


Det finns ett problem med ecomässingen


Allt är dock inte guld och gröna skogar med ecobrass och det vet den som försökt tillverka i detta material. Det är nämligen mycket svårare att bearbeta ecobrass. Det fungerar inte som med vanlig cnc-svarvning eller som med bearbetning av vanlig mässing som CW6114N.


På grund av att materialet är svårt att bearbeta kostar det mer med svarvning av ecobrass än av andra material. Priset kan ses som ett problem men inte nödvändigtvis som en anledning till att undvika tillverkning av ecobrass om det går.


Det kan ju faktiskt vara så att en produktion i det långa loppet tjänar på att vara av ecobrass hellre än ett enklare material. Om hållbarheten ökar och korrosion kan undvikas kan det ju bli mycket längre livstid. Det är också värt något.


Så även om priset för produktionen är ett problem kan den höga kvaliteten ses som en investering.


Vem får sköta svarvningen av ecobrassen?


Svaret på frågan blir tydligt när vi betänker problemet som finns med ecobrass. Det gäller att få svarvning av ecobrass av ett företag som kan detta. De bör ha erfarenhet av materialet såväl som rätt maskiner för uppdraget.


Kunskap och erfarenhet minimerar risken för fel och det är viktigt när vi ser på priset. På så vis kan du dra ner på kostnader som hade kunnat uppstå på grund av felaktig hantering och maskiner som inte klarar av jobbet.

 

 

 

 


Publicerad 2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

Skärande bearbetning kan idag utföras med många intressanta metoder. Med cnc-svarvning går det att jobba snabbt och precist. Det här är en typ av svarvning som används flitigt på mer avancerade metallverkstäder. Det beror givetvis på de många fördelar som tekniken erbjuder. Men det finns också nackdelar. Fast vi börjar med fördelarna…


Fördelar med cnc-svarvning


Till att börja med måste vi peka på den precision som en cnc-svarv kan erbjuda. Oavsett vad som ska svarvas fram går det att få exakta mått. Maskinen programmeras och kan sedan jobba på ostört för att ta fram del efter del med exakta mått.


Det går också bra att tillverka mer komplicerade former med cnc-svarvning. Med korrekt koordinering kan även detta göras på snabb hastighet. En verkstad kan därmed ta på sig många olika typer av projekt med en enda cnc-svarv. I och med att man för det mesta bara behöver byta program för en ny produktionslinje spar det tid.


Även verktygsbyten behöver inte ske särskilt ofta. En operatör kan hålla noggrann koll på hur maskinens delar mår för att se till att byten sker snabbt och enkelt. På så vis kan samma maskin jobba på utan avbrott vilket sparar en massa tid.


Automationen är mycket hög. Det innebär att operatörer slipper sköta sådant som annars hade tagit både tid och kraft. När maskinen gör det mesta kan operatören driva flera tillverkningsprocesser samtidigt mer flera maskiner på samma verkstadsgolv. Arbetet på verkstaden minskar i intensitet och det är bra för arbetsmiljön.


Nackdelar med cnc-svarvning


Men allt med cnc-svarvning är inte guld och gröna skogar. Det finns fortfarande utrymme för utveckling av tekniken och arbetsprocesser. Det är till exempel svårt att kontrollera CNC-maskinens vertygsrutter. Det här skiljer sig en hel del från hur vanliga maskinverktyg fungerar.


De tekniska kraven är ganska höga och det ställer också högre krav på operatören. Ibland måste man vidareutbilda personal för att kunna jobba med cnc-svarvning då en ny maskin köps in. Dessutom är det inte alltid så enkelt att kontrollera arbetsprocessen med maskinen. Operatörer behöver mer utbildning och det kan ses som ett minus.


Kostnaderna för en ny cnc-maskin kan sticka iväg. Det går att hitta begagnade cnc-svarvar som fungerar mycket väl, men den nya tekniken erbjuder fördelar som kan vara svåra att avstå. Med en större investering gäller det att ha uppdrag att täcka för utgiften med.


Summering


Cnc-svarvning är en spännande teknik som bjuder på många fördelar. Men den kräver operatörer som vet vad de sysslar med och en budget som tål en större investering. När det jobbas på rätt sätt med en cnc-maskin kan det leda till helt fantastiska resultat såväl som en mycket god ekonomi både för tillverkare och slutkund.

 

 

 

 


Publicerad 2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.


Det finns god anledning till att den som utbildar sig till operatör för metallbearbetning behöver kunna en hel del om säkerhet. Även om det givetvis är så att modern automatsvarvning minimerar tidigare faror för liv och lem så är detta fortfarande en process som ska hanteras på rätt sätt. Det finns säkerhetsrutiner som ska följas då man jobbar med svarvningen, och här är några viktiga exempel på hur verkstäder ser till att arbetsgolvet förblir säkert och tryggt för alla som vistas där.


Säkerhetsrutiner för automatsvarvning på verkstad


När man ser på maskiner som utför cnc-svarvning så kan man få intrycket av att detta är totalt ofarligt för operatören. Maskinen utför ju den beskärande bearbetningen långt från fingrar. Det här är sant, och det är klart att den moderna tekniken har höjt säkerheten på svenska verkstäder. Men följande säkerhetsrutiner måste man ändå följa och ta hänsyn till:  • Bra arbetskläder – Operatörer och andra som finns på verkstaden ska bära kläder som skyddar och som bidrar till ett arbete som är lättare att genomföra. Man undviker till exempel kläder som sitter löst eller smycken som kan fastna i maskiner. Detta även om automatsvarvningen sker direkt inuti en maskin.

  • Ett rent arbetsgolv – Det får inte finnas farliga objekt på golvet. Operatörer måste fokusera på arbetsprocesser och inte på vad som ligger på golvet. Med goda rutiner för städning och rengöring av golvytor så undviker man hala ytor på grund av olja som spillts och annat som kan förekomma på en verkstad.

  • Korrekt hantering av maskiner och program – Bara för att automatiken ser till att svarven jobbar inuti en låda, bakom skyddsglas, så betyder det inte att man kan hoppa över korrekt hantering av maskiner och program. Det är väldigt viktigt att bara den som faktiskt förstår sig på programmering och drift av automatsvarv tar hand om arbetsprocessen.

  • Underhåll – För att säkerheten ska bestå så måste man regelbundet underhålla maskiner. Här har man stor användning av modern teknologi och sensorer som gör det möjligt att upptäcka brister innan de utgör en fara för människor och produktion.

  • Hjälp med lyft – När man ska jobba med metallbearbetning med fräsning eller svarvning så händer det att de metallstycken som ska matas in i maskinen är rätt så tunga och otympliga. För att skydda operatörens hälsa så kan man jobba med robotar som klarar av de tunga lyften och som också ser till att ingen människas fingrar riskerar att komma i kläm.

  • God hantering av elektricitet – Modern automatsvarvning kräver elektricitet och det är förstås mycket viktigt att man hanterar dragning av sladdar, uttag och kopplingar på ett säkert sätt. Det ska också finnas procedurer för på och av när siste man lämnar verkstaden och då den förste kliver ut på golvet morgonen därpå.


Varje unik verkstad har sina egna specifika rutiner och det kan till och med vara så att man ger medarbetare en kurs för att se till att alla jobbar med rätt tänk och på rätt sätt. Det här är inte bara något som leder till högre personlig säkerhet utan också till att man kan jobba smidigare och snabbare med bättre produktionsresultat som följd.

 

 

 

 


 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se