Aktuellt


Publicerad 2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.


Det finns god anledning till att den som utbildar sig till operatör för metallbearbetning behöver kunna en hel del om säkerhet. Även om det givetvis är så att modern automatsvarvning minimerar tidigare faror för liv och lem så är detta fortfarande en process som ska hanteras på rätt sätt. Det finns säkerhetsrutiner som ska följas då man jobbar med svarvningen, och här är några viktiga exempel på hur verkstäder ser till att arbetsgolvet förblir säkert och tryggt för alla som vistas där.


Säkerhetsrutiner för automatsvarvning på verkstad


När man ser på maskiner som utför cnc-svarvning så kan man få intrycket av att detta är totalt ofarligt för operatören. Maskinen utför ju den beskärande bearbetningen långt från fingrar. Det här är sant, och det är klart att den moderna tekniken har höjt säkerheten på svenska verkstäder. Men följande säkerhetsrutiner måste man ändå följa och ta hänsyn till:  • Bra arbetskläder – Operatörer och andra som finns på verkstaden ska bära kläder som skyddar och som bidrar till ett arbete som är lättare att genomföra. Man undviker till exempel kläder som sitter löst eller smycken som kan fastna i maskiner. Detta även om automatsvarvningen sker direkt inuti en maskin.

  • Ett rent arbetsgolv – Det får inte finnas farliga objekt på golvet. Operatörer måste fokusera på arbetsprocesser och inte på vad som ligger på golvet. Med goda rutiner för städning och rengöring av golvytor så undviker man hala ytor på grund av olja som spillts och annat som kan förekomma på en verkstad.

  • Korrekt hantering av maskiner och program – Bara för att automatiken ser till att svarven jobbar inuti en låda, bakom skyddsglas, så betyder det inte att man kan hoppa över korrekt hantering av maskiner och program. Det är väldigt viktigt att bara den som faktiskt förstår sig på programmering och drift av automatsvarv tar hand om arbetsprocessen.

  • Underhåll – För att säkerheten ska bestå så måste man regelbundet underhålla maskiner. Här har man stor användning av modern teknologi och sensorer som gör det möjligt att upptäcka brister innan de utgör en fara för människor och produktion.

  • Hjälp med lyft – När man ska jobba med metallbearbetning med fräsning eller svarvning så händer det att de metallstycken som ska matas in i maskinen är rätt så tunga och otympliga. För att skydda operatörens hälsa så kan man jobba med robotar som klarar av de tunga lyften och som också ser till att ingen människas fingrar riskerar att komma i kläm.

  • God hantering av elektricitet – Modern automatsvarvning kräver elektricitet och det är förstås mycket viktigt att man hanterar dragning av sladdar, uttag och kopplingar på ett säkert sätt. Det ska också finnas procedurer för på och av när siste man lämnar verkstaden och då den förste kliver ut på golvet morgonen därpå.


Varje unik verkstad har sina egna specifika rutiner och det kan till och med vara så att man ger medarbetare en kurs för att se till att alla jobbar med rätt tänk och på rätt sätt. Det här är inte bara något som leder till högre personlig säkerhet utan också till att man kan jobba smidigare och snabbare med bättre produktionsresultat som följd.

 

 

 

 


 

Visa alla »

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se