Cnc-svarvning

Med cnc-svarvning så tar man fram runda detaljer. Man styr cnc-svarvning med ett datorprogram där detaljens mått och dimensioner finns angivna.

Idag jobbar de flesta metallverkstäder i Gnosjöregionen med cnc-tekniken. När man har tillgång till cnc-svarvning så ger det en massa fina möjligheter.

Man kan ta fram stora volymer av exakta komponenter. Dessutom så är processen väldigt smidig på så vis att operatören inte behöver jobba med tunga lyft och ständiga justeringar av maskinerna.

Med datorprogram så kan man styra flera maskiner som tillsammans jobbar på samma produktionslinje. Resultaten är imponerande och själva arbetsprocessen är mycket fascinerande att se närmre på.

 

Så fungerar cnc-svarvningen

Man behöver inte kunna mycket om beskärande bearbetning för att inse hur fascinerande cnc-tekniken är.

Att kunna mata in ett metallstycke i en svarv för att sedan se på när olika verktyg med exakthet svarvar stycket innebär att man sparar en massa tid på produktionen.

Maskinen som utför cnc-svarvning kommer att tolka kommandon som man skickar med en kod och det är på detta sätt som varje verktyg “vet” vad det ska göra och när.

Man använder sig fortfarande av en roterande rörelse på det stycke som ska svarvas, men idag kan man komma upp i väldigt höga hastigheter vilket ger en bättre effektivitet.

Man väljer om man vill programmera in koden i en separat dator som kommer att kommunicera med svarven eller om man ska lägga in koden direkt i maskinen.

Med hjälp av denna programmering kan man även upptäcka verktyg som slits ut och kanske måste bytas eller ställas om för att fungera som de ska.

I maskinen kan man ha nya verktyg redo så att man inte behöver öppna och montera om som vid manuell svarvning för att få igång arbetsprocessen igen.

 

Verkstäder med cnc-svarvar

Idag jobbar många verkstäder i Gnosjöregionen med cnc-svarvar. Tekniken är numera så pass vanlig att kunder förväntar sig högsta effektivitet och precision som man tidigare bara kunde drömma om.

Med cnc-svarvningen så kan man jobba med olika material eftersom man kan anpassa varvtalet så att det passar hårdheten som maskinen utsätts för.

Man kan utföra svarvningen invändigt eller utvändigt och det betyder att man kan ta fram ihåliga komponenter som är jämna och med precisa mått.

Verkstäder som erbjuder svarvning med cnc-tekniken har möjlighet att ta fram olika former som man rent praktiskt inte kan få fram med vanlig svarvning.

Detta beror just på att man har stöd av datortekniken där man kan programmera de mest unika detaljer.

Maskinen gör det även möjligt att upprepa arbetsförloppet på samma sätt så många gånger som behövs så att man får exakta kopior av den komponent som man tar fram.

 

Två- och tredimensionellt

En stor fördel med cnc-svarven är att den gör det möjligt att ta fram två- och tredimensionella komponenter.

Man får fram komponenter av mycket hög kvalitet men till en lägre kostnad vilket gillas av alla inblandade.

Maskinens axlar har möjlighet att röra sig i olika riktningar vilket gör det möjligt att rikta verktygen för att klarar av hela processen vid ett tillfälle.

Med hjälp av robotar matar man in arbetsstycket och sedan kommer cnc-svarvning att utföras i enlighet med den programmering som man har gjort.

Efter detta så matas detaljerna ut och då är de färdiga för att packeteras och levereras till kund.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se