Svetsning

Med svetsning så fogar man ihop olika delar för att bilda en helhet. Verkstäder i Gnosjöregionen kan erbjuda svetsning som en del av produktionen.

De flesta har en idé om vad en svets är. Man har sett hur en svetsare med gaslåga har sammanfogat metallmaterial.

Detta är i grund och botten vad svetsning går ut på men det finns förstås mycket att beakta för att resultaten ska bli hållbara och i vissa fall även estetiska.

När man tillverkar butiksinredning eller möbler till hem och kontor så kan man ju inte lämna fula märken och partier som är känsliga för korrosion.

Därför så jobbar företagen i Gnosjöregionen med avancerad svetsteknik som är anpassad individuellt till varje produktion som tas fram.

 

Så går det till

När man ska sammanfoga två metallstycken så gör man detta med en svets som kommer att smälta båda styckena så att de förbinds. Detta kallas för ett svetsförband.

Det är med stor hetta som man med svetsning kan sammafoga olika metaller. Man ska inte förväxla detta med lödning som istället går ut på att man smälter ett tredje material som kommer att fästa de två metallstyckena vid varandra.

Det vanligaste är att man använder sig av en gasflamma för att smälta metallerna. Man kan även utföra detta med hjälp av laser, en elektronstråle eller elektronisk båge, friktion, högt tryck eller med ultraljud.

I och med att man kan svetsa på så många olika sätt så är det idag möjligt att utföra svetsande arbeten på platser som annars verkar som omöjliga arbetsplatser som under vatten och i rymden.

Hos metallverkstäderna i Gnosjöregionen så behöver man dock inte förbereda de svetsande arbetena som i rymden!

Det räcker med ett rent material som är fritt från oxider och svetselektroder som har en lägre fukthalt för att man ska lyckas med svetsningen.

 

Problem med restspänningar

Det finns mycket att tänka på för att svetsningen ska ge goda resultat. För att svetsfogen ska bli hållbar och pålitlig så måste genombränningen vara ordentlig.

Om den inte är det så riskerar man slagg som har inneslutits i fogen. En annan sak som måste beaktas är det som har med stelkrympningar att göra.

Stelkrympningar kan leda till att alltför stora restspänningar blir kvar där man har svetsat. Det här brukar man behandla med ytterligare värmebehandling av området som man har svetsat då den ursprungliga svetsen är klar.

Det är mycket viktigt att man behandlar restspänningar eftersom de annars kan försvaga material och gör att det lättare utsätts för rost.

Man brukar även se till att dela upp svetsfogen i flera olika delar för att smältpoolens diameter ska minska. När denna diameter minskar så kommer även problemen med stelkrympning att minska.

 

Metallbearbetning i Gnosjöregionen

Det krävs stor kompetens och erfarenhet för att klara av svetsarbeten. Ofta används avancerade svetsrobotar. Idag så händer det ofta att en metallverkstad behöver efterarbeta med hjälp av svetsning och då är det viktigt att detta görs på rätt sätt.

Dels så måste de som jobbar med svetsningen skydda sig på rätt sätt eftersom man kan råka ut för brännskador av den UV-strålning som används, men kunden tänker förstås mest på att produkterna ska hålla hög kvalitet och vara motståndskraftiga även om man har svetsat.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se