Vattenskärning

I Gnosjöregionen drar man nytta av fördelar med vattenskärning. Vattenskärning gör det möjligt att ta fram avancerade former och detaljer.

Med vatten så kan man utföra skärande bearbetning i de flesta material. Det är kostnadseffektivt att jobba med vattenskärning eftersom denna metod spar på spill och drar ner på det efterarbete som krävs.

I Gnosjöregionen så finns det företag som erbjuder vattenskärningen som en del av verksamheten.

Med denna teknik och andra viktiga metoder så kan man ta fram delar och komponenter som ska användas inom industri och näringsliv.

 

Så fungerar det

När man ska skära med vatten så måste man använda sig av ett ordentligt tryck. Det är vanligt att man i Gnosjöregionen jobbar med vattenskärning där vattenstrålen har ett tryck på 4000 bar och mer.

Om man bara använder sig av vatten för beskärningen så kallar man detta för renvattenskärning. Den här tekniken fungerar väl på mjukare material som plast, material för bilinredning, och även gummimaterial.


När man ska skära i metaller av olika tjocklekar så krävs det förstås mer kraft än den man får i renvattenskärningen.

Man blandar då vattnet med sand för att skäreffekten ska bli bättre. Man kallar detta för abrasiv vattenskärning eftersom sanden är ett abrasivmedel.

Med abrasiv vattenskärning så kan man skära igenom det mesta och det är en mycket smart teknik för metallbearbetning eftersom den inte hettar upp materialet men ändå kan skära precist och utan spill.

 

Användningsområden

Man kan som sagt använda sig av vatten för att skära i det mesta och det gör man också. Idag är det mycket vanligt att ett företag som kan erbjuda renvattenskärning och abrasiv skärning tar emot beställningar av olika material.

Man kan rent praktiskt förbereda olika detaljer och komponenter av metall, gummi och plast till en bil. Idag är metallindustrin också en viktig källa för möbler som ska användas inom näringslivet.

När man beskär med vatten så slipper man oftast efterarbete vilket spar tid och pengar.

Därför anses detta vara en mycket effektiv metod för komponenter som sedan ska monteras då man i många fall hoppar över steget med ytbehandling.

 

Exakthet

När man skär med vattentekniken så uppnår man en viktig exakthet. Man kan skära avancerade former eller göra hål, och detta i mycket tjocka material.

Det betyder att man får fram komponenter som är utformade med stor precishet vilket är viktigt då de ska vara en del av en större konstruktion där man inte har råd med avvikelser som kan störa den totala hållbarheten.

Det går att skära allt från enstaka detaljer till större serier så man kan erbjuda en stor flexibilitet för de kunder som har behov av exakt beskärning av olika slags material.

 

Miljövänlighet

När man inser vilka tunna snitt som kan göras med vattenskärningen så kanske man först och främst tänker på att detta sparar material och pengar men det finns fler fördelar.

Faktum är att vattenskärning är en mycket miljövänlig metod. Man behöver inte använda sig av emuleringsmedel och annat som kan vara skadligt för de som leder arbetsprocessen och för natur och djur.

Det är klart att det också känns bra att man kan spara in de kostnader som man annars hade fått lägga till för extra råvara och material.

Företagen i Gnosjöregionen är även duktiga på att samarbeta så att det inte blir till långa transportsträckor och annat som kan komma att försena leveranser samt ha en negativ effekt på miljön.

 

Laserskärning

Ett alternativ till vattenskärning är laserskärning. Du kan läsa mer om laserskärning här »

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se