Svarvning

Svarvning är en traditionell beskäringsmetod som används för att ta fram komponenter och delar. I Gnosjöregionen jobbar man med modern svarvning.

Med en svarv kan man ta fram metallkomponenter. Den typiska arbetsprocessen för svarvning ser ut på så vis att man låter arbetsstycket rotera medan verktyget hålls still i en och samma position.

Med en metallsvarv så kan man ta fram mycket små komponenter som kan användas till produkter som klockor och andra apparater.

Man kan också få fram större delar som ska vara till för industriella syften. I Gnosjöregionen jobbar man ofta med en kombination av svarvar, pressar och bockar för att få fram en komplett arbetsprocess där man snabbt kan producera färdiga metallprodukter och detaljer i stora och små volymer.

 

Metallsvarvning

I en metallsvarv så använder man sig av olika verktyg beroende på det som ska tas fram. Det här är verktyg som är gjorda av en hård metall som sätts i en hållare.

I svarvning så utsätter man verktygen för stor slitning och för att skären inte ska gå sönder snabbt så jobbar man med rätt varvtal.

Man har kommit fram till metoder där man ökat varvtalet så pass att verktygen har fått en längre hållbarhet vilket är mycket viktigt då man jobbar med stora produktioner och vill få ned kostnaderna samt arbetstiden.

För att klara av att ställa in svarven på rätt sätt så måste man ha erfarenhet av den typ av svarv som används.

Det finns nämligen många olika typer som alla har olika slags inställningar och detta gör att en svarv-operatör måste ha god kunskap och förmåga att anpassa sig till de maskiner som finns på den aktuella arbetsplatsen.

 

Cnc-svarvning

Med cnc-svarvning så menar man den typ av svarv som är styrd av ett datorprogram. De flesta företag i Gnosjöregionen jobbar numera med denna teknik eftersom den är mycket effektiv och även precis.

Med cnc-tekniken så kommer man att programmera sin svarv för att utföra den beskärning som önskas. Man ställer in dimensioner och varvtal utifrån den ritning eller 3D modell som man har till sitt förfogande.

När maskinen väl är programmerad så kan man sätta igång arbetet och ta fram komponent efter komponent med exakta dimensioner.

Det kan förstås bli stopp då ett verktyg har försvagats och detta hanteras på ett mycket smidigt vis av cnc-maskinen.

Man får nämligen signaler om detta då det inträffar så att man inte måste slösa på material på grund av att beskärningen inte längre fungerar som den ska.

I moderna svarvar så kan man till och med ha en inbakad växlingsfunktion så att operatören inte måste gå in för att manuellt byta ut det utslitna verktyget.

I vissa fall räcker det med att ändra inställningarna och fortsätta jobbet med samma verktyg.

 

Svarvjobb i Gnosjöregionen

När man ska välja en leverantör för skärande bearbetning så finns det flera saker att beakta.

Det är sällan så att man bara har behov av svarvning eftersom många delar och komponenter behöver någon form av efterarbete.

Idag kan duktiga metallverkstäder ta hand om svarv och efterarbete som kan innebära allt från montering till packning.

På så vis så når man en effektiv produktionsprocess som är lätt att hålla kontrollen över.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2021-02-21

Vem ska sköta svarvning av ecobrass?

Det är viktigt att hitta rätt verkstad för svarvning av ecobrass eftersom detta material är dyrt och svårare att bearbeta än andra blyfria legeringar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-10-19

Fördelar och nackdelar med cnc-svarvning

Metallindustrin drar stor nytta av cnc-svarvning, men det finns både fördelar och nackdelar med cnc-svarvning. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Säkerhetsrutiner krävs då man jobbar med automatsvarvning

Automatiken höjer säkerheten men även automatsvarvning kräver säkerhetsrutiner för de som driver svarven och för de som befinner sig i samma lokal.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.skarandebearbetning.se